Konsesjonsøknad - Jaktradio
   
Er du medlem i NJFF:
Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnummer  
Telefonnummer
Epost
Bekreft epost
Jeg har lest og forstått vilkårene for konsesjonsøknad (åpnes i egen fane i nettleseren).
NJFF tlf: 66 79 22 00, e-post: jaktradiolisens@njff.no